O NAS

5FUNDACJA RĘKA WIELKIEJ POMOCY ma zadaniem pomóc osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Fundacja „Ręka Wielkiej Pomocy” skierowuje swoją pomoc tysiącom osób chorych i niepełnosprawnych. Twoje wsparcie jest dla Nich szansą na walkę z trudami dnia codziennego, możliwością kontynuowania edukacji i twórczych pasji oraz nadzieją na lepsze życie.

Wierzymy w ludzi, dla których «dziękuję» i satysfakcja z niesienia pomocy, jest wystarczającym powodem, by działać. Jesteśmy po to, by razem z Tobą stworzyć miejsce, w którym potrzeba pomocy przestanie być utożsamiana z bezsilnością. To właśnie dzięki świadomemu, aktywnemu działaniu codziennie budzimy się w lepszym świecie.

Fundacja „Ręka wielkiej pomocy” powstała, by osiągać to, co na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe. Ratujemy życie i zdrowie, które wyceniono na kwoty niemożliwe do osiągnięcia przez Potrzebujących. Nierefundowane zabiegi oraz przeprowadzane prywatnie operacje wiążą się ogromnymi kosztami, którym rodzice dzieci niepełnosprawnych nie są w stanie podołać. Nie zostawiamy rodziców chorych dzieci samym sobie z tym problem. Nie pozwalamy, aby pieniądzedecydowały o losie maluszków. Dla naszych Podopiecznych rehabilitacja to często jedynaszansa na uzyskanie sprawności. Chcemy dać szansę dzieciom na lepsze funkcjonowanie, dlatego wspieramy ich rehabilitację.

Akcje charytatywne i społeczne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!

Stoimy na straży mądrego pomagania i przeciwdziałaniu nadużyciom. Wkładamy dużo wysiłku nie tylko w promocję, ale również weryfikację celów. Uwidaczniając środki zebrane propagujemy transparentne pomaganie.

Wierzymy, że hasło, którym się kierujemy „Wielką ręką wiele potrafimy!” będzie zachęcało coraz więcej osób do pomagania.

CELE:

  1. Działalność charytatywna w interesie publicznym w ramach czynnego ustawodawstwa, wsparcie finansowe osób, potrzebujących leczenia oraz pomocy medycznej. Wszelkie środki na realizację postawionych celów Fundacja zdobywa dzięki uczestnictwu w rozmaitych programach publicznych, dzięki wsparciu darczyńców i pracy wolontariuszy.
  2. Stworzenie największej społeczności ludzi wrażliwych na bliźnich dla których pomaganie będzie wpisane w codzienność. Prowadzimy działania zmierzające do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy na cele godne poparcia społecznego.
  3. Przywrócenia publicznego zaufania do organizacji charytatywnych w ramach zasady przejrzystości, prostoty, kompleksowego monitorowania i sprawozdawczości publicznej.

MISJA:

Fundacja skupia się na udzielaniu pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych. Dążąc do skuteczniejszego działania Fundacja nawiązuje kontakty z innymi organizacjami, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi.