FUNDACJA RĘKA WIELKIEJ POMOCY

O FUNDACJI

FUNDACJA RĘKA WIELKIEJ POMOCY została założona latem 2016 roku. Naszym

głównym zadaniem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Fundacja „Ręka Wielkiej Pomocy” skierowuje swoją pomoc tysiącom osób chorych i

niepełnosprawnych w całej Polsce. Twoje wsparcie jest dla Nich szansą na walkę z trudami dnia

codziennego, możliwością kontynuowania edukacji i twórczych pasji oraz nadzieją na lepsze

życie.

Wierzymy w ludzi, dla których «dziękuję» i satysfakcja z niesienia pomocy, jest

wystarczającym powodem, by działać. Jesteśmy po to, by razem z Tobą stworzyć miejsce, w

którym potrzeba pomocy przestanie być utożsamiana z bezsilnością. To właśnie dzięki

świadomemu, aktywnemu działaniu codziennie budzimy się w lepszym świecie.

Fundacja „Ręka wielkiej pomocy” powstała, by osiągać to, co na pierwszy rzut oka

wydaje się niemożliwe. Ratujemy życie i zdrowie, które wyceniono na kwoty niemożliwe do

osiągnięcia przez Potrzebujących.

 Nierefundowane zabiegi oraz przeprowadzane prywatnie operacje wiążą się ogromnymi

kosztami, którym rodzice dzieci niepełnosprawnych nie są w stanie podołać. Nie zostawiamy

rodziców chorych dzieci samym sobie z tym problem. Nie pozwalamy, aby pieniądze

decydowały o losie maluszków. Dla naszych Podopiecznych rehabilitacja to często jedyna

szansa na uzyskanie sprawności. Chcemy dać szansę dzieciom na lepsze funkcjonowanie,

dlatego wspieramy ich rehabilitację.

Akcje charytatywne i społeczne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś

taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować.

Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych,

integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a

przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!

Stoimy na straży mądrego pomagania i przeciwdziałaniu nadużyciom. Wkładamy dużo

wysiłku nie tylko w promocję, ale również weryfikację celów. Uwidaczniając środki zebrane

propagujemy transparentne pomaganie.

Wierzymy, że hasło, którym się kierujemy „Wielką ręką wiele potrafimy!” będzie

zachęcało coraz więcej osób do pomagania.

CELE:

Głównym celem Fundacji jest działalność charytatywna w interesie publicznym w

ramach czynnego ustawodawstwa, wsparcie finansowe osób, potrzebujących leczenia oraz

pomocy medycznej. Wszelkie środki na realizację postawionych celów Fundacja zdobywa dzięki

uczestnictwu w rozmaitych programach publicznych, dzięki wsparciu darczyńców i pracy

wolontariuszy. Naszym celem jest stworzenie największej społeczności ludzi wrażliwych na

bliźnich dla których pomaganie będzie wpisane w codzienność. Prowadzimy działania

zmierzające do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy na cele godne

poparcia społecznego.

Przywrócenia publicznego zaufania do organizacji charytatywnych w ramach zasady

przejrzystości, prostoty, kompleksowego monitorowania i sprawozdawczości publicznej.

MISJA:

Fundacja skupia się na udzielaniu pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych.

Dążąc do skuteczniejszego działania Fundacja nawiązuje kontakty z innymi organizacjami, w

tym zagranicznymi i międzynarodowymi.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *